Giấy chứng nhận Ủy quyền phân phối của Hãng AIRTAC.

AirTac chính hãng